Alzheimerova choroba se vztekem, neklidem či agresí

close-up-doctor-health-42273-3

Hledáme pacienty ve věkovém rozmezí 50-90 let, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba s projevy neklidu, vzteku či agresí. Zdarma tyto pacienty vyšetříme a případně prodiskutujeme možnost jiné léčby.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601 304 484 nebo emailem nabory@clintrial.cz
Můžete také využít naši online registraci zde.

Více informací o Alzheimerově chorobě

Poruchy paměti se pro nás stávají čím dál větší hrozbou. V posledních letech kolem nás pro lidi trpící těžkými poruchami paměti (demencí) vznikají další a další zařízení, a přesto jejich kapacita nepostačuje. Počet lidí trpících poruchami paměti stále roste. Jednou z příčin je i to, že se dožíváme stále vyššího věku. Důležitou nemocí způsobující poruchy paměti je Alzheimerova nemoc. V Evropě postihne toto onemocnění každou minutu jednoho člověka. Tato doba se bude do budoucna rychle zkracovat.

Při Alzheimerově nemoci dochází k postupné destrukci nervových buněk v mozku a ke zhroucení celé jeho struktury. To vede ke zhoršení jeho fungování. Než dojde k výraznému a na první pohled zjevnému zhoršení paměti a fungování, je již mozek podstatně a trvale poškozen, jeho buňky jsou zničeny, jeho struktury pobořeny.

Proto je důležité odhalit onemocnění co nejdříve, už v jeho počátku, kdy jsou jeho projevy ještě mírné, ale bohužel, dají se také snadno přehlédnout. Naše možnosti onemocnění diagnostikovat v jeho raném stadiu se v uplynulém desetiletí značně zlepšily. Nyní již umíme onemocnění rozpoznat v jeho počáteční fázi. Pak lze včas nasadit léčbu a proces nemoci na dlouhou dobu zastavit.

Protože je onemocnění tak časté, protože jeho dopady jsou tak fatální a protože možnosti léčby jsou omezené, je nyní věnováno velké úsilí jak tomu, abychom nemoc ještě lépe a dříve rozpoznali, tak tomu, abychom našli nové a lepší prostředky pro její léčbu.