Pro lékaře

Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce pro lékaře v rámci doporučování vašich pacientů do klinických hodnocení. Při hodnocení se zabýváme zejména pohledem pacienta. Jak pro něj bude přínosná, jaký má celkový léčebný smysl, může přinést zlepšení jeho stavu?

Pacienta pozveme na podrobné vyšetření včetně kompletní anamnézy a sdělíme mu detaily studie, do které může být zařazen. Vás poprosíme o vyplnění krátkého anamnestického dotazníku, bez něhož bychom pacienta zařadit nemohli. Pacient i nadále zůstává ve Vaší péči a vše s Vámi podrobně konzultujeme.

Dále hledáme pro aktivní účast v klinických studiích:

 1. Spolupracující hlavní zkoušející
 2. Aktivní hlavní zkoušející
 3. Spoluzkoušející

Obory ve kterých probíhají studie:

 • Psychiatrie
 • Neurologie
 • Diabetologie
 • Obezitologie
 • Gastroenterologie
 • Kardiologie
 • Hematologie
 • Pneumologie
 • Flebologie
 • Dermatologie
 • Revmatologie
 • Gynekologie

Stále se snažíme posilovat tým nejenom v oborech, kde aktuálně probíhají studie, ale i v oborech nových.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na nabory@clintrial.cz