Naše společnost vznikla v roce 2005 jako zařízení, které zpočátku provádělo klinická hodnocení v oboru psychiatrie, později v oboru neurologie a diabetologie. V současné době jsme zaměřeni, kromě výše uvedených oborů, také na obezitologii, gastroenterologii, kardiologii, hematologii, pneumologii, flebologii a dermatologii.

Podíleli jsme se již na více než 70 projektech klinického hodnocení fáze 2, 3 a 4. Máme za sebou mnoho firemních auditů s výborným výsledkem.

Klinická hodnocení provádějí zkušení lékaři s dlouholetou praxí v klinické oblasti za asistence studijních sester a studijních koordinátorů.

Získané zkušenosti využíváme v mnoha směrech, nejenom při náboru pacientů a jejich následném setrvání v klinickém hodnocení, ale také v propracovaném systému zdrojové dokumentace. Máme vlastní interní monitoring, čímž se snažíme co nejvíce usnadnit práci externím monitorům.

Nábor pacientů

Využíváme vlastní rozsáhlé databáze pacientů. V psychiatrických a neurologických ambulancích evidujeme cca. 10 000 pacientů, v ostatních oborech využíváme databáze našich externích zkoušejících lékařů.

V průběhu let jsme sestavili seznam spolehlivých doporučujících lékařů, které pravidelně kontaktujeme v případech, kdy jsou naše pacientské databáze vyčerpány.

Velmi dobré zkušenosti máme také s inzercí v tisku či prostřednictvím webových stránek.

Zakládáme si na tom, že plníme svoje sliby – umíme odhadnout naše možnosti.

Prostory a vybavení

Klinická hodnocení probíhají v prostorách speciálně určených pro tuto činnost. Disponujeme třemi oddělenými jednotkami, čímž je zajištěna samostatnost a nezávislost klinických návštěv.

Pracovny lékařů, sesterny a vyšetřovny jsou plně vybaveny a vyhovují náročným požadavkům klinických hodnocení.

Spolupracujeme také s lůžkovým zařízením.

Samozřejmostí jsou moderně vybavené čekárny pro studijní pacienty a podávání drobného občerstvení.