Atopický ekzém

Nový způsob léčby

Hledáme pacienty starší 18 let, kteří by měli zájem o nový způsob léčby Atopického ekzému. Terapie je velmi účinná a z hlediska bezpečnosti již vyzkoušená. Je velmi podobná lékům, které jsou sice k dostání, nicméně pro běžného pacienta je téměř nemožné být do těchto programů zařazen, protože probíhají pouze na specializovaných pracovištích.

Pokud máte nějaké dotazy nebo byste se chtěli zúčastnit klinické studie, tak nás kontaktujte emailem na studie@clintrial.cz nebo vyplňte náš online formulář. Po jeho vyplnění Vás budeme kontaktovat. Pokud nás chcete kontaktovat telefonicky, tak můžete Po-Pá od 8:00 do 15:30 na telefonním čísle +420 608 052 214.

Dodržujeme veškerá hygienická opatření. Není nutné obávat se přijít na vyšetření. Objednáváme i pozdější termíny. Ty se ovšem rychle plní.

Často kladené dotazy

Klinická studie je metoda hodnocení účinku podávaných léků probíhající za předem jasně daných pravidel. Tato metoda se používá při vyhodnocování účinku nových léků a musí jí projít každý lék před tím, než jej orgány regulující lékovou praxi v jednotlivých zemích schválí k běžnému užívání. Nové léky prochází celou sérií takovýchto studií.

V rámci studie budete jednak pečlivě vyšetřen(a), takže získáte dobrý přehled o svém zdravotním stavu. V průběhu studie máte možnost být léčen(a) novým lékem, který není běžně k dispozici a je možnost, že vám tento lék pomůže nad rámec dosavadních možností léčby. Budete zároveň pečlivě sledován(a) a veškeré vaše obtíže budou řešeny. Svou účastí v klinické studii můžete zároveň přispět vývoji nového léku. Všechny léky, které dnes užíváme a které v minulosti pomohly zlepšit léčebné možnosti lidstva, prošly klinickými studiemi stejně jako ty současné. Někteří naši lékaři jsou pyšní na to, že léky, kterými dnes v běžné praxi s dobrými výsledky léčíme, zkoušely v Clintrialu před několika lety v rámci klinických studií.

Přihlásíte-li se do klinického hodnocení, je možné, že nebudete vybrán(a) respektive, že projdete sice sadou vyšetření, ale nebudete schváleni k nasazení studijní medikace. Vyšetření před studií jsou velmi pečlivá a parametry pro účastníky studie bývají jasně dané a jsou přísné, do studie vlastně bývají zařazováni lidé, kteří trpí chorobou, jejíž léčba je ve studii zkoumána, ale jinak jsou zdraví. Pokud se ukáže, že trpíte ještě jinou nestabilizovanou chorobou, může se stát, že nebudete do studie zařazeni.

Další nevýhodou je, že to, co se s vámi ve studii bude dělat, je jasně předepsáno protokolem, budete tedy objednáváni podle toho, kdy mají studijní návštěvy probíhat a návštěvy jsou někdy delší, protože jsou v jejich rámci předepsány celé baterie vyšetření.

Podávání studijní medikace není více nebezpečné než užívání běžných léků. Léky, které u nás podáváme v rámci studií již prošly základními bezpečnostními testy minimálně na stovkách osob.

Účast v klinické studii pro vás s žádnými náklady spojena není, naopak protože frekvence studijních návštěv je předepsána protokolem a studijní návštěvy mohou být delší (i několik hodin), bývají vám kompenzovány náklady na cestu a čas strávený na studijních návštěvách. Výše a způsob takové kompenzace vždy podléhá schválení zadavatele studie a Etických komisí. Kompenzována bývá účast na studijních návštěvách nikoli účast na návštěvě, kdy se rozhoduje, zda můžete být do studie zařazen(a).

Účast v klinické studii je vždy dobrovolná, můžete si ji tedy kdykoli rozmyslet a svou účast ve studii ukončit a to i bez udání důvodu.

Před vstupem do studie jste o všem, co vás čeká pečlivě informováni a podepisujete informovaný souhlas, kde je vše popsáno. Je proto vhodné, když si svou účast dopředu dobře rozmyslíte a nevstupujete do studie bez rozmyšlení. Pro výsledky studie je vždy důležité, aby ji co nejvíce pacientů dokončilo.