Je Alzheimerova choroba „diabetem typu 3“ ?

Obecně si většina lidí pod pojmem cukrovka představí onemocnění, které souvisí s hladinou cukru v krvi.

V současné době americko – brazilský tým, reprezentovaný Fernandou G. De Felice, uskutečnil pokus, že působení inzulinu má dopad na neurony, že inzulinem se dají ochránit nervové spoje před Alzheimerova nemoc. Pokus byl dělán zatím jen na nervových buňkách odebraných z hippokampu( jedno z rozhodujících paměťových center). Podstatou pokusu bylo ošetření těchto buněk inzulinem a látkou zvanou rosiglitazon, tato látka snižuje inzulínovou rezistenci a používá se při léčbě cukrovky typu 2. Zkrátka, neurony může ochránit přídavek inzulínu.

Zdroj: De Felice et al. Protection of synapses against Alzheimer“s-linked toxins: Insulin signaling prevents the pathogenic binding of A%u03B2 oligomers. PNAS, 2009; DOI: 10.1073/pnas.0809158106