Moderní léčba deprese v klinické studii

appoint_full

Hledáme pacienty ve věkovém rozmezí 18ti až 65ti let, s diagnózou nelepšící se Deprese a užíváním Sertralinu nebo Citalopramu či jiného SSRI. Naše centrum klinických studií má společně se svým sesterským centrem Clinterap, provozující síť psychiatrických ambulancí v Praze a Středočeském kraji, mnohaleté zkušenosti s její léčbou. Nabízíme Vám důkladné psychiatrické či psychologické vyšetření zdarma na jehož konci probereme možnost eventuálního využití moderní medikace v podobě klinické studie. Léčba je velmi účinná a z hlediska bezpečnosti již vyzkoušená. V případě zájmu nás kontaktuje na telefonním čísle 601 304 484 nebo emailem na nabory@clintrial.cz. Můžete také využít naši online registraci zde.

V případě, že depresi léčíte Tritticem prolong můžete se také přihlásit k vyšetření, potencionálně do pozorovací studie. Depresi je také možné léčit jinými léky než SSRI. Tato léčba mnohdy příliš nepomáhá. Pokud je to i Váš případ, můžete se také do Clinterapu přihlásit prostřednictvím našeho formuláře.

Více informací o depresi

Staří Řekové popisovali přílišnou melancholii jako formu onemocnění, která potřebuje léčbu.

Deprese se projevuje jako hluboký smutek, který se objeví bez zjevné příčiny. Pokud doba jeho trvání přesáhne tři týdny a začne omezovat život pacienta, je důležité navštívit lékaře.

Co depresi způsobuje?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Deprese může být dědičná, její projevení může zapříčinit celá řada faktorů. Mezi hlavní patří: výchova, stres, tíživá životní situace, hormonální změny, nedostatek slunečního světla. Část se objeví po prožití traumatické životní situace.

Příznaky deprese

Neschopnost se radovat, únava, obavy, strachy, úzkosti, poruchy spánku, nechutenství.

Může se projevovat ztrátou zájmu o sex, vyhýbání blízkým a snížením sebedůvěry. Jestliže nedochází k léčbě, může deprese zapříčinit problémy s prací a sebevražedné myšlenky.

Léčba medikací

Léků, která se souhrnně označují antidepresiva, je opravdu velké množství a tak mají samozřejmě rozdílné účinky. Nejvíce proti symptomům deprese údajně zabírá agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin a paroxetin. Naopak nejznámější lék na depresi Prozac, který už dnes není chráněn patentem a prodává se pod generickým názvem fluoxetin, patřil k nejméně efektivním.

Léčba změnou životního stylu

Dodržování pravidelného denního režimu, pokud možno aktivní trávení volného času, pohyb, péče o vztahy s partnerem, dětmi a přáteli je formou prevence a posilování psychické odolnosti. Pravidelný spánek, dostatek pohybu i zdravé dietní návyky přispívají k léčbě onemocnění.