Nový způsob léčby Schizofrenie

close-up-doctor-health-42273-3

Nabízíme důkladné vyšetření zdarma na jehož konci probereme možnost eventuálního využití moderní medikace v podobě klinické studie. Léčba je velmi účinná a z hlediska bezpečnosti již vyzkoušená. V případě zájmu nás kontaktuje na telefonním čísle 601 304 484 nebo emailem na studie@clintrial.cz. Můžete také využít naši online registraci zde.

Dodržujeme veškerá hygienická opatření. Není nutné obávat se vyšetření. Objednáváme i na pozdější termíny. Ty se ovšem rychle plní.

Více informací od schizofrenii

Je to nesmírně závažné psychotické onemocnění, při kterém dochází ke změněnému vnímání reality. Jedná se o mozkové onemocnění, nemocný není schopen efektivně rozeznávat co je skutečnost, jasně myslet a komunikovat. Mezi její projevy patří halucinace a prožívání bludných fantasií. Toto onemocnění zásadně mění celkovou osobnost a chování jedince.

Oblasti mozku, které kontrolují a koordinují myšlení, vnímání a chování, nepracují správně, takže jedinec není schopen správně filtrovat a zpracovávat informace. Na vzniku nemoci se podílí několik neurochemických drah s nervovými přenašeči (dopamin, serotonin), které jsou poškozeny. K přispění rizika onemocnění mohou působit nemoci během těhotenství, poškození mozku plodu v děloze, porodní trauma.

Léčba

Včasné zachycení a léčba jsou nesmírně důležité. V akutních stavech nemoci je někdy nevyhnutná hospitalizace pacienta. Pro léčbu schizofrenie je nevyhnutná léčba pomocí specializovaných léků– antipsychotik. K dispozici je dnes velké množství preparátů s různým mechanismem účinku. Některé léky jsou k dispozici i v tzv. depotní formě – podávají se jen jednou za několik týdnů.

Doplňkovou léčbu může zajistit psychoterapie, dále porozumění a podpora příbuzných a okolí.