Výhody účasti v klinických hodnoceních

Otázku proč se zúčastnit klinického hodnocení si položí asi každý, komu je účast nabídnuta.

Pojďme si přiblížit výhody, které z toho mohou plynout.

Za nejdůležitější výhodu považujeme možnost léčby novými léky či jejich kombinacemi. Tyto léky nejsou jinde dostupné. Vždy se předpokládá, že nové léky budou účinnější než současné a budou mít nižší riziko nežádoucích účinků.

V klinických hodnoceních je vyžadováno velmi pečlivé a pozorné sledování pacienta, než bývá při standartní léčbě. Jeho zdravotní stav je díky tomu pravidelně sledován.

Veškerý služby pro účastníky hodnocení jsou zcela zdarma a účastník získává kvalitní vstupní vyšetření bez dlouhých objednacích termínů. Zpravidla je hrazeno cestovné a občerstvení. Někdy se kompenzují výdaje, které by mohly s účastí vzniknout.

Na kvalitu procesu hodnocení dohlíží Evropská léková agentura, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Etická komise.