Zúčastněte se klinické studie na Depresi

close-up-doctor-health-42273-3

Hledáme pacienty ve věkovém rozmezí 18ti až 65ti let, kteří by měli zájem o nový způsob léčby DepreseLéčba je velmi účinná a z hlediska bezpečnosti již vyzkoušená. Je velmi podobná léčbě, která je sice k dostání, nicméně pro běžného pacienta je téměř nemožné být do této léčby zařazen, protože probíhá pouze na specializovaných pracovištích.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 05 22 14 nebo emailem m.materna@clintrial.cz
Můžete také využít naši online registraci zde.

Více informací o depresi

Staří Řekové popisovali přílišnou melancholii jako formu onemocnění, která potřebuje léčbu.

Deprese se projevuje jako hluboký smutek, který se objeví bez zjevné příčiny. Pokud doba jeho trvání přesáhne tři týdny a začne omezovat život pacienta, je důležité navštívit lékaře.

Co depresi způsobuje?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Deprese může být dědičná, její projevení může zapříčinit celá řada faktorů. Mezi hlavní patří: výchova, stres, tíživá životní situace, hormonální změny, nedostatek slunečního světla. Část se objeví po prožití traumatické životní situace.

Příznaky deprese

Neschopnost se radovat, únava, obavy, strachy, úzkosti, poruchy spánku, nechutenství.

Může se projevovat ztrátou zájmu o sex, vyhýbání blízkým a snížením sebedůvěry. Jestliže nedochází k léčbě, může deprese zapříčinit problémy s prací a sebevražedné myšlenky.

Léčba medikací

Léků, která se souhrnně označují antidepresiva, je opravdu velké množství a tak mají samozřejmě rozdílné účinky. Nejvíce proti symptomům deprese údajně zabírá agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin a paroxetin. Naopak nejznámější lék na depresi Prozac, který už dnes není chráněn patentem a prodává se pod generickým názvem fluoxetin, patřil k nejméně efektivním.

Léčba změnou životního stylu

Dodržování pravidelného denního režimu, pokud možno aktivní trávení volného času, pohyb, péče o vztahy s partnerem, dětmi a přáteli je formou prevence a posilování psychické odolnosti. Pravidelný spánek, dostatek pohybu i zdravé dietní návyky přispívají k léčbě onemocnění.