Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritis je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje hlavně klouby, ale může postihnout i jiné orgány, např. srdce, plíce, ledviny, oči a kůži. Onemocnění není příliš časté, postihuje 1% populace, ženy jsou postiženy častěji než muži, ale je to onemocnění závažné, které je příčinou časté pracovní neschopnosti a invalidity.

Její příčinu neznáme, patří do skupiny autoimunitních onemocnění, kde hraje roli selhání imunity. Organismus si sám vytváří protilátky proti vlastnímu tělu. Před začátkem onemocnění se objevují virová onemocnění, častější prožívání stresu, ale vyvolávacím faktorem může také být pobyt na horách či u moře.

Choroba může mít náhlý začátek, kde vedle bolestí kloubů jsou přítomny teploty, nechutenství, hubnutí, někdy značné, až natolik, že pacient je vyšetřován na podezření z možného onkologické onemocnění.

Většinou probíhá ale plíživě, objevují se otoky a bolesti kloubů – může být postižen kterýkoli kloub, ale typicky postiženy jsou hlavně drobné klouby rukou a nohou. Pacient má největší potíže ráno, kdy se musí rozhýbat. Bolest způsobuje omezení funkce kloubů, přetrvávajícím zánětem dochází k poškození kloubů, jejich deformaci, což vede k výraznému snížení kvality života pacienta.

Aby se zabránilo progresi onemocnění, je důležitá včasná diagnosa a léčba. Cílem léčby je především utlumit bolest, snížit zánět a zabránit destrukci kloubů. Léčba je jednak nefarmakologická, cvičení, polohování dle instrukcí fyzioterapeuta a dále pak farmakologická, především léky, které označujeme jako chorobu modifikující léky, kortikoidy, léky tlumící bolest a nejnověji také tzv. biologické léky, které se aplikují často s léky s účinkem modifikace.

Klinické hodnocení na toto onemocnění aktuálně probíhá. Přihlaste se zde.