Parkinsonova choroba, nový způsob léčby

parkinsonova-choroba

Hledáme pacienty starší 40 let, kterým byla diagnostikována Parkinsonova choroba, a kteří by měli zájem o nový způsob léčby. Léčba je velmi účinná a z hlediska bezpečnosti již vyzkoušená. Pokud máte zájem (nebo znáte někoho ze svého okolí) neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 601 304 484, kde Vás případně můžeme rovnou objednat nebo emailem studie@clintrial.cz

Můžete také využít naši online registraci zde.

Vyšetření je zdarma a na jeho konci prodiskutujeme možnost jiné léčby.

Více informací o chorobě

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem buněk v části mozku, která se nazývá černá substance. Za normálního stavu tyto buňky produkují dopamin, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Nedostatek dopanimu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.

Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u lidí nad 50 let. Zhruba u 15 % pacientů se ale nemoc může objevit už před čtyřicítkou a ve výjimečných případech ještě dřív. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění.

Příznaky

Častým projevem je třes či pocit únavy nebo ztuhlosti v končetinách a zádech, křeče, častější zácpa a problémy se spaním. Později nastane zpomalení chůze a zhoršená mimika. První varovné signály můžou být klidový třes rukou, zhoršení čichu a chuti. Zpočátku třes postihuje pouze jednu končetinu a postupem času postoupí na obě strany. Často třesem trpí horní a dolní končetiny křížem. Třes může zachvátit taky, jazyk, rty a krk. V pozdějších fázích nemoc často doprovází samovolné pohyby a pacientovi se špatně artikuluje.

Parkinsonova choroba

nová léčba parkinsonovy choroby, nový způsob léčby, nové metody léčby, léčba parkinsonovy choroby