Parkinsonova choroba. Informujte se o novém způsobu léčby

parkinsonova-choroba

Hledáme pacienty starší 40 let, kteří mají zájem o nový způsob léčby Parkinsonovy choroby. Léčba je velmi účinná a z hlediska bezpečnosti již vyzkoušená.

Můžete také využít naši online registraci zde.

Více informací o chorobě

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem buněk v části mozku, která se nazývá černá substance. Za normálního stavu tyto buňky produkují dopamin, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Nedostatek dopanimu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.

Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u lidí nad 50 let. Zhruba u 15 % pacientů se ale nemoc může objevit už před čtyřicítkou a ve výjimečných případech ještě dřív. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění.

Příznaky

Častým projevem je třes či pocit únavy nebo ztuhlosti v končetinách a zádech, křeče, častější zácpa a problémy se spaním. Později nastane zpomalení chůze a zhoršená mimika. První varovné signály můžou být klidový třes rukou, zhoršení čichu a chuti. Zpočátku třes postihuje pouze jednu končetinu a postupem času postoupí na obě strany. Často třesem trpí horní a dolní končetiny křížem. Třes může zachvátit taky, jazyk, rty a krk. V pozdějších fázích nemoc často doprovází samovolné pohyby a pacientovi se špatně artikuluje.

Parkinsonova choroba

nová léčba parkinsonovy choroby, nový způsob léčby, nové metody léčby, léčba parkinsonovy choroby

parkinsonova chorobapsychiatrie zde