Schizofrenie

Název pochází z řeckého schizein – rozštěp a phren – mysl.

Je to nesmírně závažné psychotické onemocnění, při kterém dochází ke změněnému vnímání reality. Jedná se o mozkové onemocnění, nemocný není schopen efektivně rozeznávat co je skutečnost, jasně myslet a komunikovat. Mezi její projevy patří halucinace a prožívání bludných fantasií. Toto onemocnění zásadně mění celkovou osobnost a chování jedince.

Oblasti mozku, které kontrolují a koordinují myšlení, vnímání a chování, nepracují správně, takže jedinec není schopen správně filtrovat a zpracovávat informace. Na vzniku nemoci se podílí několik neurochemických drah s nervovými přenašeči (dopamin, serotonin), které jsou poškozeny. K přispění rizika onemocnění mohou působit nemoci během těhotenství, poškození mozku plodu v děloze, porodní trauma.

Nemoc může postihnout takřka všechny, nejčastěji se objevuje mezi 16. a 30. Rokem života.

Statisticky postihuje jednoho člověka ze sta.

Léčba

Včasné zachycení a léčba jsou nesmírně důležité. V akutních stavech nemoci je někdy nevyhnutná hospitalizace pacienta. Pro léčbu schizofrenie je nevyhnutná léčba pomocí specializovaných léků– antipsychotik. K dispozici je dnes velké množství preparátů s různým mechanismem účinku. Některé léky jsou k dispozici i v tzv. depotní formě – podávají se jen jednou za několik týdnů.

Doplňkovou léčbu může zajistit psychoterapie, dále porozumění a podpora příbuzných a okolí.

Klinické hodnocení na toto onemocnění aktuálně probíhá. Přihlaste se zde.